Kroz rješavanje ovog kviza upznat ćemo se s osnovnim terminima građe računala.

1.1

1.2

1.3

1.4


2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6


3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6


4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8


5.1


5.2


5.3


5.46.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7


7.1

7.2

7.3

7.4

7.5


8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7


9.1


9.2


9.3


9.410.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8


11.1


11.2


11.3


11.4