Potrebno je odabrati koja slika se nalazi na kojem indeksu

0
1
2
3
4
5