Cilj igre je skupiti što je više moguće bodova klikom na HTML oznake.
Klikom na oznaku koja nije HTML, gube se bodovi

Broj osvojenih bodova

0

Preostalo vrijeme

60